Huisartsenpraktijk “de Noot” – Huisartsenpraktijk 'de Noot' – Nootdorp
hagelaan 1 2631bv Nootdorp
Header afbeelding

Huisartsenpraktijk “de Noot”

P.J.A. BUCX 015-3108275
M.J.G SOEN-v.ROOIJ 015-3105545
A.R.M. van Rijckevorsel 015-3105545
I.S. HARTOG-LUCAS 015-3100084
R. NOORDEGRAAF 015-3100084

Adres
Hagelaan 1
2631 BV Nootdorp

SPOEDNUMMER: 015-3108845
fax: 015-3105547

www.huisartsenpraktijkdenoot.nl

Vooraf

In deze folder vindt u informatie van uw huisarts. U kunt de folder uitprinten en bewaren bij de telefoon of bij uw verzekeringspapieren.

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van:

08.00 – 12.30 uur
13.30 – 17.00 uur

Praktijk Bucx gesloten: iedere Woensdag vanaf 12.00 uur.

In de middagpauze (12.30 – 13.30) kunt u ons voor dringende gevallen bereiken op ons spoednummer: 015 3108845

Telefoonnummers

P.J.A. Bucx 015-3108275
M.J.G. Soen-v.Rooij 015-3105545
A.R.M.v.Rijckevorsel 015-3105545
I.S Hartog-Lucas 015-3100084
Fax 015-3105547
Spoednummer: 015-3108845
Huisartsenpost: 015-2511930

 

Huisartsenpost

Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten kunt u terecht bij de huisartsenpost in Delft. Dit is uitsluitend voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

De huisartsenpost werkt uitsluitend volgens afspraak. Zorg dat u uw gegevens bij de hand heeft alvorens u belt. Volgens richtlijnen van de overheid is de post verplicht de telefoongesprekken op te nemen.

Telefoonnummer: 015- 2511930

Adres: Reinier de Graafweg 3a

2625AD Delft

(Naast B-gebouw van het Reinier de Graaf)

Meer info zie: www.huisartsenpost.nl

Spreekuur

 Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak.

Afspraken kunnen alleen ‘s morgens tussen 08.00 en 10.30 uur worden gemaakt. (voor spoedgevallen wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt).Voor een consult wordt ongeveer tien minuten gereserveerd. De assistente zal altijd kort informeren naar de reden van de afspraak. Dit om in te schatten of 10 minuten voldoende is en of er wellicht toch sprake is van enige spoed. Wanneer u langer dan tien minuten nodig denkt te hebben, kunt u dat ook met de assistente overleggen.

Telefonisch spreekuur

Voor alle praktijken is er een telefonisch spreekuur tussen 13.30 en 14.00 uur voor uitslagen en korte vragen. Voor dr. Bucx is dit iedere dag behoudens woensdag.

Huisbezoek

Aanvragen voor huisbezoek moeten tussen 08.00 en 10.30 worden gedaan. Voor spoedgevallen wordt natuurlijk een uitzondering gemaakt. De assistente zal altijd vragen naar de reden van een huisbezoek. De dokter zal hiermee dan rekening kunnen houden bij de planning van de visites.

Herhaal-recepten

Middels een keuzemenu van het normale praktijknummer kunt u d.m.v. een herhaalreceptenlijn 24 uur per dag herhaalrecepten bestellen.

Indien ingesproken voor 10.30 uur, kunt u deze dezelfde dag na 15.30 uur bij uw Apotheek afhalen. Recepten ingesproken na 10.30 uur kunnen de volgende dag na 10.30 uur afgehaald worden.

Praktijk-assistentie

De praktijk-assistentes Nicola, Renate,  Linda en Marjan en praktijkverpleegkundige Fransje en praktijkondersteuner Marjan zijn een belangrijke schakel tussen u en uw huisarts.Bij hen kunt u met veel praktische vragen terecht.

Daarnaast voor:

 • Verbinden van wonden
 • Tapen van enkels
 • Verwijderen van hechtingen
 • Uitspuiten van oren
 • Het geven van injecties
 • Informatiefolders
 • Wrattenbehandeling
 • Bloeddruk meting
 • Controle van urine
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Diabetes controles
 • Astma en COPD controle
 • Longfunctie onderzoek

Voor 10.30 uur kunt u bellen om bij hen een afspraak maken. We willen u verzoeken na 10.30 uur uitsluitend voor spoedgevallen bellen.

Nieuwe patiënten

Om uw dosssier compleet te houden raden wij u aan om uw vorige huisarts te vragen uw medische gegevens naar onze praktijk te sturen of om ze persoonlijk af te leveren. ook dient u zich de eerste keer met een geldig id te legitimeren.

In verband met de nieuwe zorgverzekeringswet is het van belang dat wij uw verzekeringsgegevens hebben. Wij verzoeken u verder altijd uw verzekeringspas mee te nemen.

Vertrekkende patiënten

Vertrekt u uit de praktijk, laat dit dan aan ons weten. Wij kunnen dan uw medische gegevens overdragen aan u. Zo blijft uw dossier compleet.

Wet persoonsregistratie

Uw medisch dossier wordt bijgehouden in een computersysteem. Voor de waarnemende artsen wordt dit opengesteld tijdens de avond- en weekenddiensten en de vakanties.Zij kunnen dan over alle informatie beschikken.

Uitwisseling patiëntengegevens

Onze praktijk zal binnenkort worden aangesloten op het Landelijk Schakelpunt.

Het landelijk schakelpunt (afgekort LSP) is een soort verkeerstoren die de uitwisseling van patiëntinformatie regelt tussen zorginstellingen. Via het LSP kunnen zorgverleners veilig en snel actuele informatie opvragen uit computers van andere zorgverleners.

Het LSP is ontwikkeld om in de toekomst het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) mogelijk te kunnen maken. Het EPD moet er voor zorgen dat belangrijke medische informatie van u ook bij andere behandelaars in te zien is.

Met de aansluiting van onze praktijk aan het LSP komt de volgende informatie uit uw dossier ter inzage van andere zorgverleners: een overzicht van uw actuele ziekten, de actuele medicatielijst, recente (bloed)onderzoeken en een samenvatting van de contacten met de praktijk van de afgelopen 4 maanden  of de laatste  6 contacten.

Het LSP bewaart de gegevens van patiënten niet. De zorgverlener kan de gegevens via een zoekmachine – een soort “Google voor de zorg” – opvragen uit dossiers elders in het land. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij de zorgverlener die ze heeft ingevoerd.

De informatie in patiëntendossiers is vertrouwelijk. De zorgverlener moet een geldige reden hebben om uw gegevens op te vragen. En alleen zorgverleners met een elektronisch paspoort kunnen het dossier via het LSP raadplegen. Het LSP legt vast wie wanneer welke informatie heeft ingezien. Zo kan ook achteraf controle plaatsvinden of de inzage rechtmatig was en eventueel misbruik worden gestraft.

dossier wordt pas opengesteld NADAT u toestemming heeft gegeven. Dat kan bij de huisarts maar binnenkort ook via de website  http://www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u wel een digid nodig.

Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier kunnen worden uitgewisseld, dan dient u dat bij het Informatiepunt landelijk EPD aan te geven Via de website  http://www.ikgeeftoestemming.nl (pagina inzage en bezwaar) kunt u een formulier downloaden of online invullen (daarvoor heeft u uw DigiD nodig). Na het maken van bezwaar zijn uw gegevens niet in te zien door andere zorgverleners.U kunt ook voor afzonderlijke problemen die u met de huisarts bespreekt aangeven dat deze niet uitgewisseld mogen worden. De huisarts zal hier niet naar vragen, u moet daarvoor zelf het initiatief nemen tijdens (of na) een consult.

Uw Privacy

De praktijk doet mee met een langlopend onderzoek van de Erasmus universiteit Rotterdam. Het kan dat er gegevens uit een consult gebruikt worden. Dit is allemaal anoniem en ook niet achteraf traceerbaar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij uw huisarts of de assistente.