Huisartsenpraktijk “de Noot” – Huisartsenpraktijk 'de Noot' – Nootdorp
Hagelaan 1 2631BV Nootdorp
Header afbeelding

Huisartsenpraktijk “de Noot”

Wet persoonsregistratie

Uw medisch dossier wordt bijgehouden in een computersysteem. Voor de waarnemende artsen wordt dit opengesteld tijdens de avond- en weekenddiensten en de vakanties. Zij kunnen dan over alle benodigde informatie beschikken.

Uitwisseling patiëntengegevens

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het  LSP is een soort verkeerstoren die de uitwisseling van patiëntinformatie regelt tussen zorginstellingen. Via het LSP kunnen zorgverleners veilig en snel actuele informatie opvragen uit computers van andere zorgverleners. Het LSP is ontwikkeld om het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) mogelijk te kunnen maken. Het EPD moet er voor zorgen dat belangrijke medische informatie van u ook bij andere behandelaars in te zien is.

Met de aansluiting van onze praktijk aan het LSP is de volgende informatie uit uw dossier ter inzage van andere zorgverleners: een overzicht van uw actuele ziekten, de actuele medicatielijst, recente (bloed)onderzoeken en een samenvatting van de contacten met de praktijk van de afgelopen 4 maanden  of de laatste  6 contacten. Het LSP bewaart de gegevens van patiënten niet. De zorgverlener kan de gegevens opvragen uit dossiers elders in het land. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij de zorgverlener die ze heeft ingevoerd.

De informatie in patiëntendossiers is vertrouwelijk. De zorgverlener moet een geldige reden hebben om uw gegevens op te vragen. En alleen zorgverleners met een elektronisch paspoort kunnen het dossier via het LSP raadplegen. Het LSP legt vast wie wanneer welke informatie heeft ingezien. Zo kan ook achteraf controle plaatsvinden of de inzage rechtmatig was en eventueel misbruik worden gestraft. Via VOLGUWZORG.nl kunt u zelf inzien door wie en wanneer medische gegevens zijn uitgewisseld. 

Uw dossier wordt pas opengesteld nadat u toestemming heeft gegeven. Dat kan bij de huisarts maar ook via de website  http://www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier kunnen worden uitgewisseld, dan kunt u dat ook via deze website aangeven. Na het maken van bezwaar zijn uw gegevens niet in te zien door andere zorgverleners. U kunt ook voor afzonderlijke problemen die u met de huisarts bespreekt, aangeven dat deze niet uitgewisseld mogen worden. De huisarts zal hier niet naar vragen, u moet daarvoor zelf het initiatief nemen tijdens (of na) een consult.

Uw Privacy

De praktijk doet mee met een langlopend onderzoek van de Erasmus universiteit Rotterdam. Het kan dat er gegevens uit een consult gebruikt worden. Belangrijk om de weten is dat dit uitsluitend anonieme gegevens zijn.  Ook zijn deze niet achteraf traceerbaar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dat kenbaar maken bij uw huisarts of de assistente.