Informatie uitwisseling medische gegevens – Huisartsenpraktijk 'de Noot' – Nootdorp
Hagelaan 1 2631BV Nootdorp
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Informatie uitwisseling medische gegevens

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Het landelijk schakelpunt (afgekort LSP) is een soort verkeerstoren die de uitwisseling van patiëntinformatie regelt tussen zorginstellingen. Via het LSP kunnen zorgverleners veilig en snel actuele informatie opvragen uit computers van andere zorgverleners.

Het LSP is ontwikkeld om het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) mogelijk te kunnen maken. Het EPD moet er voor zorgen dat belangrijke medische informatie van u ook bij andere behandelaars in te zien is. Met de aansluiting van onze praktijk aan het LSP komt de volgende informatie uit uw dossier ter inzage van andere zorgverleners: een overzicht van uw actuele ziekten, de actuele medicatielijst, recente (bloed)onderzoeken en een samenvatting van de contacten met de praktijk van de afgelopen 4 maanden of de laatste 6 contacten. Het LSP bewaart de gegevens van patiënten niet. De zorgverlener kan de gegevens via een zoekmachine – een soort ‘Google voor de zorg’ – opvragen uit dossiers elders in het land. Daarmee blijft de verantwoordelijkheid voor de gegevens bij de zorgverlener die ze heeft ingevoerd. De informatie in patiëntendossiers is vertrouwelijk. De zorgverlener moet een geldige reden hebben om uw gegevens op te vragen. En alleen zorgverleners met een elektronisch paspoort kunnen het dossier via het LSP raadplegen. Het LSP legt vast wie wanneer welke informatie heeft ingezien. Zo kan ook achteraf controle plaatsvinden of de inzage rechtmatig was en eventueel misbruik worden gestraft. U kunt meer lezen op: https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument

Uw dossier wordt pas opengesteld NADAT u toestemming heeft gegeven. Dat kan bij de huisarts of via de website http://www.ikgeeftoestemming.nl (daarvoor heeft u uw DigiD nodig). Indien u bezwaar heeft gemaakt, zijn uw gegevens niet in te zien door andere zorgverleners. U kunt ook voor afzonderlijke problemen die u met de huisarts bespreekt, aangeven dat deze niet uitgewisseld mogen worden. De huisarts zal hier niet naar vragen, u moet daarvoor zelf het initiatief nemen tijdens (of na) een consult.

Publicatiedatum: 14-10-2020